Diensten
Afbeelding EPCE

Wat doen wij?

 
Het onderscheidend vermogen van EPCE t.o.v. anderen is een multidisciplinaire aanpak vanuit een aanspreekpunt, van advies en ontwerp tot en met begeleiding bij de realisatie. Onze dienstverlening is volledig afgestemd op de wens van de klant.
 
EPCE levert haar producten onder op de basisstoffen geente merknamen, te weten:
 
TWINPOX: producten op basis van gemodificeerde epoxyharsen
TWINDUR: producten op basis van gemodificeerde polyurethaanharsen
CEMENTEC: producten gebaseerd op cement
IR Systemen: Injectie- en vochtweringssystemen
 
Op onze site staat omschreven wat u mag verwachten van deze productlijnen.
 
De toepassingsgebieden waar men bij EPCE aan moet denken zijn:
Betonreparatie:
 
Betonreparatie omvat een groot aantal toepassingen. Beginnend bij woning-, industrie- en utiliteitsbouw, als esthetische aanpassingen noodzakelijk zijn, zoals het herstellen van montageschade en uitvlakken van vloeren. Maar vervolgens ook voor renovatie, zoals het oplossen van problemen als gevolg van  corroderende wapening, chemische aantasting, mechanische schades en verzakkingen.
 

Ons programma omvat diverse systemen voor een doeltreffende reparatie. Hierbij ligt de nadruk op snelle en eenvoudige verwerkbaarheid, goede hechting op alle ondergronden en een fraai eindresultaat. 

Cementgebonden constructies kunnen hiermee worden hersteld, zodat de stabiliteit toeneemt en bestendigheid tegen vorst, dooizout, chloride en sulfaat wordt verkregen. De mortels en coatings voldoen aan de zwaarste milieunormen

 
Vloerafwerkingen: 
 
Vloerafwerkingen hebben een belangrijke plaats in de bouwwereld verworven. Steeds meer vloeren in fabrieken, garages, kantoren en utiliteitsgebouwen worden voorzien van een speciale afwerklaag. Dat is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat er bij vloerafwerkingen steeds hogere eisen worden gesteld ten aanzien van slag-, stoot-, en slijtvastheid, chemicalienresistentie, reinigbaarheid, stroefheid etc.  
 
 
Samen met de vloeren dienen in verschillende ruimten vaak ook de wanden voorzien te worden van een speciale afwerking. Denk hierbij aan mechanische eigenschappen, reinigbaarheid, chemische belasting etc. EPCE Bouwstoffen heeft een uitgebreid assortiment vloer- en wandafwerkingen die zullen bijdragen aan een perfecte afwerking van uw woon-, productie-, of bedrijfsruimte
 
 
Slijtlagen:
  
EPCE levert voor bruggen, op- en afritten, parkeerterreinen en parkeergarages een slijtvaste,  antislip mechanisch sterke slijtlagen die kunnen worden aangebracht op staal, beton en hout. De TWINPOX-Slijtlagen zijn flexibel, hebben een grote buig- en treksterkte, zijn waterdicht en bestand tegen o.a. benzine en oliën, dooizouten, reinigingsmiddelen en vele andere chemicalien. De TWINPOX-Slijtlagen kunnen in nog natte toestand worden ingestrooid met ieder gewenst instrooimateriaal.
  
Vochtwering en lekkagedichting:
 
Vochtproblemen kunnen zeer divers van aard zijn en vormen veelal een bron van problemen en overlast. In het algemeen kunnen we de navolgende probleem gevallen onderscheiden:
 
Optrekkend vocht: 
 • Optrekkend vocht komt alleen voor in (oud) metselwerk door capillaire werking van de immer aanwezige porieen. Door deze capillaire werking is het mogelijk dat vocht uit de grond opgezogen wordt in de metselwerk wand. Deze problemen worden groter als het metselwerk in contact staat met het grondwater.

Doorslaand vocht:

 • Doorslaand vocht komt in principe alleen voor in metselwerk constructies, waarbij onderscheid gemaakt wordt in doorslaand vocht boven en onder het maaiveld. De methodiek van repareren zal sterk afhankelijk zijn van de bereikbaarheid van de te behandelen constructiedelen.

Lekkages:

 • Lekkages ontstaan door gebreken in de constructie en zijn in de meeste zichtbaar doordat waterstroming plaatsvindt. Deze vorm van vochtoverlast kan diverse oorzaken hebben. Bekende en veel voorkomende oorzaken zijn:
 • Grindnesten in de beton
 • Lekkende kabel- of leidingdoorvoeren
 • Stort- of aansluitnaden in de constructie
 • Scheurvorming
 • Lekkende dilatatievoegen
 • Lekkende damwandsloten

EPCE beschikt over een ruim assortiment materialen die geschikt zijn voor het efficient en doelmatig voorkomen en herstellen van  bovengenoemde vochtproblemen.

 
Injectie:
 
De aanwezigheid van scheuren in constructies van beton of metselwerk is een veel voorkomend fenomeen. De oorzaken voor deze scheurvorming kunnen er vele zijn, zoals: Normale doorhardingskrimp van de beton Overmatie belasting van de beton Gebrek aan dilataties Calamiteiten zoals brand, aanrijdingen, zettingen etc.In veel gevallen leiden scheuren niet direct tot problemen. Indien de afmeting van de scheur echter groter worden dan tolereerbaar dienen er maatregelen genomen te worden om de nadelige effecten te elimineren. Injectie van de scheuren behoort dan tot de mogelijkheden.
 
Het injecteren van droge resp. licht vochtige scheuren kan in op twee manieren geschieden namelijk: 
 • Constructief en verlijmend
 • Afdichtend en licht flexibel 
Ook voor het uitvoeren van genoemde injectie werkzaamheden kan EPCE u de juiste materialen leveren die volledig zijn afgestemd op de geledende CUR aanbeveling.
 
Ondersabelen+ Ondergrouten:
 
In de bouw spreekt men van ondersabelen bij het opvullen van de stelruimte tussen de voetplaat van een stalen kolom en de betonconstructie met krimpvrije mortel waardoor de kolomvoet volledig ondersteund wordt. Men spreekt ook wel van onderkouwen. In andere gevallen is ondersabelen niet mogelijk en zal ondergoten moeten worden. Hier spreekt men van ondergieten ofwel ondergrouten. 
 
De keuze van het betreffende systeem is dus afhankelijk van de eisen die er aan de ondersabeling of ondergrouting worden gesteld, de ruimte die gevuld dient te worden, de toegankelijkheid van de te vullen ruimte, de te volgen werkmethodiek etc.
 
Met de gietmassa's en gietmortels die door EPCE op de markt gebracht worden onder de merknamen TWINPOX en Cementec kan aan al uw behoeften m.b.t. het ondersabelen en ondergrouten worden voldaan.
 
 
Verlijming:
 
Lijmen is een verbindingstechniek welke bijna alle materialen met elkaar verbinden kan. Het voordeel van lijmen is dat de te verbindende materialen niet verwarmd dienen te worden. Ook wordt de kracht gelijkmatig van het ene materiaal naar het andere materiaal overgebracht. Voor een goede lijmverbinding is een juiste lijmkeuze en een beheerst lijmproces belangrijk. Epoxyharsen zijn van oudsher met name bekend om hun enorme hechting op nagenoeg elke schone,droge en gezonde ondergrond. Vooral wanneer het toegepaste systeem wordt aangepast aan de specifieke toepassing kunnen enorme resultaten worden bereikt.
 
Ons leveringsprogramma omvat een serie lijmen voor diverse toepassingen, die voor de meest uiteenlopende lijmproblemen een antwoord bieden
 
Grondstabilisatie:
 
Grondstabilisatie is een methodiek die wordt toegepast in situaties waar de draagkracht van de ondergrond niet toereikend is of daar waar een waterkerend grondpakket geformeerd dient te worden om bijvoorbeeld verdere bouwactiviteiten mogelijk te maken of te voorkomen dat wegspoeling van grond kan plaatsvinden.  
 

Gesproken kan dus worden over:

 • Constructieve grondstabilisatie
 • Waterkerende gronstabilisatie
Voor zowel de constructieve als waterkerende grondstabilisatie is EPCE uw juiste partner. Ook voor uw probleem heeft EPCE de juiste oplossing. Neem voor advies contact op met onze adviseur.

 

 

 
(top)